Moduler är insticksprogram som utökar Drupals kärnfunktioner. Aktivera moduler genom att markera kryssrutan Aktiverad nedan, och klicka sedan på knappen Spara inställningar. När en modul väl är aktiverad kan nya behörigheter ha blivit tillgängliga. För att minska belastningen på servern kan moduler som har kryssrutan Lastbegränsning markerad tillfälligt inaktiveras när din webbplats blir extremt belastad. Observera att kryssrutan Lastbegränsning bara är tillgänglig om modulen Throttle är aktiverad.

Det är viktigt att update.php körs varje gång en modul har uppdaterats till en nyare version.

Du hittar alla administrativa uppgifter som tillhör en särskild modul på sidan för administration per modul.

För att utöka din webbplats funktionalitet finns ett stort antal tilläggsmoduler tillgängliga.

To clear all caches, click the button on the Performance page.

Se tillgängliga uppdateringar-sidan för information om installerade moduler och teman med nyare utgivna versioner.

Ingen information finns tillgänglig om eventuella nya utgåvor av installerade moduler och teman. För att söka efter uppdateringar kan du behöva köra schemalagda aktiviteter (cron) eller också göra en manuell kontroll. Observera att sökning efter tillgängliga uppdateringar kan ta lång tid så ha tålamod.
CCK
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-3.0-alpha4Tillåter administratörer att definiera nya innehållstyper.
Krävs av: Content Copy (aktiverad), Content Multigroup (aktiverad), Content Permissions (aktiverad), Fieldgroup (aktiverad), FileField (aktiverad), CCK translation (aktiverad), ImageField (aktiverad), Node Reference (aktiverad), Number (aktiverad), Option Widgets (aktiverad), Text (aktiverad), User Reference (aktiverad), FileField Meta (inaktiverad), FileField Sources (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Aktiverar förmågan att importera/exportera definitioner av fält.
Kräver: Content (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Combine multiple CCK fields into repeating field collections that work in unison.
Kräver: Content (aktiverad), Fieldgroup (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Ange rättigheter per fältnivå för fält av typen CCK.
Kräver: Content (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Skapa visningsgrupper för fält av typen CCK.
Kräver: Content (aktiverad)
Krävs av: Content Multigroup (aktiverad)
6.x-3.14Definierar en filfältstyp.
Kräver: Content (aktiverad)
Krävs av: FileField Meta (inaktiverad), FileField Sources (aktiverad), ImageField (aktiverad)
6.x-3.14Lägg till uppsamling och lagring av metadata till FileField.
Kräver: FileField (aktiverad), Getid3 (saknas), Content (aktiverad)
6.x-1.4Utökar FileField att tillåta hänvisning av existerande filer, fjärrfiler, och filer på server.
Kräver: FileField (aktiverad), Content (aktiverad)
6.x-3.10Anger en fälttyp för bilder.
Kräver: Content (aktiverad), FileField (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Definierar en fälttyp för att hänvisa en nod till en annan.
Kräver: Content (aktiverad), Text (aktiverad), Option Widgets (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Definierar numeriska fälttyper.
Kräver: Content (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Definierar urval, gränssnittskomponenter för kryssrutor och radioknappar för text- och numeriska fält.
Kräver: Content (aktiverad)
Krävs av: Node Reference (aktiverad), User Reference (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Definierar enkla typer av textfält.
Kräver: Content (aktiverad)
Krävs av: Node Reference (aktiverad), User Reference (aktiverad)
6.x-3.0-alpha4Defines a field type for referencing a user from a node.
Kräver: Content (aktiverad), Text (aktiverad), Option Widgets (aktiverad)
Core - ej obligatorisk
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.38Samlar utdelat innehåll (RSS, RDF och Atom-flöden).
6.38Gör det möjligt att ha enkelt och regelbundet uppdaterade användarsidor eller bloggar.
6.38Gör det möjligt för användare att skapa inlägg med applikationer som stöder XML-RPC-baserade blogg-APIer.
6.38Låter användare strukturera upp sidor i en hierarki eller disposition.
6.38Låter användaren ändra färgschemat i vissa teman.
6.38Låter användare kommentera och diskutera publicerat innehåll.
Krävs av: Forum (inaktiverad), Tracker (inaktiverad)
6.38Aktiverar kontaktformulär för både enskila användare och hela webbplatsen.
6.38Gör det möjligt att översätta innehåll till olika språk.
Kräver: Locale (aktiverad)
Krävs av: Internationalization (aktiverad), Translation Access (aktiverad), Internationalization tests (aktiverad), Poll aggregate (inaktiverad), Block translation (aktiverad), CCK translation (aktiverad), Menu translation (aktiverad), Menu translation (Node) (aktiverad), Synchronize translations (aktiverad), Taxonomy translation (aktiverad), Views translation (aktiverad)
6.38Loggar och registrerar systemhändelser till databasen.
6.38Möjliggör trådade diskussioner i allmänna ämnen.
Kräver: Taxonomy (aktiverad), Comment (aktiverad)
6.38Hanterar visning av hjälp online.
6.38Ger funktioner för språkhantering och möjliggör översättning av användargränssnittet till andra språk än engelska.
Krävs av: Internationalization (aktiverad), Translation Access (aktiverad), Internationalization tests (aktiverad), String translation (aktiverad), Language icons (aktiverad), Content translation (aktiverad), Block translation (aktiverad), CCK translation (aktiverad), Content type translation (aktiverad), Menu translation (aktiverad), Menu translation (Node) (aktiverad), Poll aggregate (inaktiverad), Profile translation (aktiverad), Synchronize translations (aktiverad), Taxonomy translation (aktiverad), Views translation (aktiverad)
6.38Tillåter administratörer att anpassa webbplatsens navigationsmeny.
Krävs av: Menu translation (aktiverad), Menu translation (Node) (aktiverad), Nice Menus (aktiverad)
6.38Låter användare logga in på din webbplats med OpenID.
6.38Tillåter användare att döpa om URL:er.
Krävs av: Global Redirect (aktiverad), Pathauto (aktiverad)
6.38Ger möjlighet att köra inbäddad PHP-kod.
6.38Meddela andra webbplatser när din webbplats har uppdaterats.
6.38Låter din webbplats ta emot röster i olika ämnen i form av flervalsfrågor.
Krävs av: Poll aggregate (inaktiverad)
6.38Ger stöd för konfigurerbara användarprofiler.
Krävs av: Profile translation (aktiverad)
6.38Möjliggör nyckelordssökning på webbplatsen.
6.38Loggar åtkomststatistik på webbplatsen.
6.38Loggar och registrerar systemhändelser till syslog.
6.38Möjliggör kategorisering av innehåll.
Krävs av: Forum (inaktiverad), Taxonomy translation (aktiverad), Taxonomy Menu (aktiverad), Taxonomy Menu Hierarchy (aktiverad), Taxonomy Menu Custom Path (aktiverad), Taxonomy Menu Vocabulary Path (aktiverad), Views translation (aktiverad)
6.38Hanterar den automatiska lastbegränsningmekanismen, för att hantera överbelastning på webbplatsen.
6.38Spårar användares senaste inlägg.
Kräver: Comment (aktiverad)
6.38Låter åtgärder utföras vid vissa systemhändelser, som när nytt innehåll skapas.
6.38Söker efter tillgängliga uppdateringar för Drupal och dina installerade moduler och teman.
6.38Låter användare ladda upp och bifoga filer till innehåll.
Development
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-2.5SimpleTest dependency modue for testing Views with Page Title
Kräver: Page Title (aktiverad), Views (aktiverad), Token (aktiverad)
ImageCache
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-1.10ImageAPI supporting multiple toolkits.
Krävs av: ImageCache (aktiverad), ImageCache UI (aktiverad)
6.x-1.10Uses PHP's built-in GD2 image processing support.
6.x-1.10Command Line ImageMagick support.
6.x-2.x-devDynamic image manipulator and cache.
Kräver: ImageAPI (aktiverad)
Krävs av: ImageCache UI (aktiverad)
6.x-2.x-devImageCache User Interface.
Kräver: ImageCache (aktiverad), ImageAPI (aktiverad)
Multilanguage
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-1.10Enables multilingual blocks and block translation.
Kräver: Internationalization (aktiverad), String translation (aktiverad), Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
Krävs av: Menu translation (aktiverad), Menu translation (Node) (aktiverad)
6.x-1.10Supports translatable custom CCK fields and fieldgroups.
Kräver: Internationalization (aktiverad), Content (aktiverad), String translation (aktiverad), Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
6.x-1.10Add multilingual options for content and translate related strings: name, description, help text...
Kräver: String translation (aktiverad), Locale (aktiverad)
6.x-1.10Extends Drupal support for multilingual features.
Kräver: Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
Krävs av: Internationalization tests (aktiverad), Block translation (aktiverad), CCK translation (aktiverad), Menu translation (aktiverad), Menu translation (Node) (aktiverad), Synchronize translations (aktiverad), Taxonomy translation (aktiverad), Views translation (aktiverad)
6.x-2.0Adds icons to language links.
Kräver: Locale (aktiverad)
6.x-1.10Supports translatable custom menu items.
Kräver: Internationalization (aktiverad), Menu (aktiverad), Block translation (aktiverad), String translation (aktiverad), Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
Krävs av: Menu translation (Node) (aktiverad)
6.x-1.2Allows a single node menu item to point to different node translations depending on the current language.
Kräver: Internationalization (aktiverad), Menu (aktiverad), Block translation (aktiverad), String translation (aktiverad), Menu translation (aktiverad), Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
6.x-1.10Aggregates poll results for all translations.
Kräver: Content translation (aktiverad), Poll (aktiverad), Locale (aktiverad)
6.x-1.10Enables multilingual profile fields.
Kräver: Profile (aktiverad), String translation (aktiverad), Locale (aktiverad)
6.x-1.10Provides support for translation of user defined strings.
Kräver: Locale (aktiverad)
Krävs av: Block translation (aktiverad), CCK translation (aktiverad), Content type translation (aktiverad), Menu translation (aktiverad), Menu translation (Node) (aktiverad), Profile translation (aktiverad), Taxonomy translation (aktiverad), Views translation (aktiverad)
6.x-1.10Synchronizes taxonomy and fields accross translations of the same content.
Kräver: Internationalization (aktiverad), Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
6.x-1.10Enables multilingual taxonomy.
Kräver: Internationalization (aktiverad), Taxonomy (aktiverad), String translation (aktiverad), Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
Krävs av: Views translation (aktiverad)
6.x-1.0-beta2Control access to creating content in different languages.
Kräver: Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad)
6.x-2.0Translation of views strings and content selection for views. Requires Views 3.x
Kräver: Views (aktiverad), String translation (aktiverad), Taxonomy translation (aktiverad), Locale (aktiverad), Internationalization (aktiverad), Taxonomy (aktiverad), Content translation (aktiverad)
SEO
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-2.5Enhanced control over the page title (in the <head> tag).
Kräver: Token (aktiverad)
Krävs av: Page Title Views SimpleTest (aktiverad)
Spam control
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-2.4Base CAPTCHA module for adding challenges to arbitrary forms.
Krävs av: Image CAPTCHA (aktiverad)
6.x-2.4Provides an image based CAPTCHA.
Kräver: CAPTCHA (aktiverad)
Statistik
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-4.1Allows your site to be tracked by Google Analytics by adding a Javascript tracking code to every page.
Taxonomy Menu
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-2.9Adds links to taxonomy terms to a menu.
Kräver: Taxonomy (aktiverad)
Krävs av: Taxonomy Menu Hierarchy (aktiverad), Taxonomy Menu Custom Path (aktiverad), Taxonomy Menu Vocabulary Path (aktiverad)
6.x-2.9Enables Custom path base to Taxonomy Menu.
Kräver: Taxonomy (aktiverad), Taxonomy Menu (aktiverad)
6.x-2.9Enables Hierarchy path to Taxonomy Menu.
Kräver: Taxonomy (aktiverad), Taxonomy Menu (aktiverad)
6.x-2.9Enables a custom path for each vocabulary through Taxonomy Menu.
Kräver: Taxonomy (aktiverad), Taxonomy Menu (aktiverad)
Testing
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-1.10Helper module for testing i18n (do not enable manually)
Kräver: Locale (aktiverad), Content translation (aktiverad), Internationalization (aktiverad)
Användargränssnitt
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-1.15Enables CKEditor (WYSIWYG HTML editor) for use instead of plain text fields.
6.x-2.1Låter användare redigera innehåll med klientbaserade redigerare.
Views
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-3.2Skapa anpassade listor och frågor från din databas.
Krävs av: Views translation (aktiverad), Page Title Views SimpleTest (aktiverad), Views exporter (aktiverad), Views UI (aktiverad)
6.x-3.2Tillåter exportering av flera vyer samtidigt.
Kräver: Views (aktiverad)
6.x-3.2Administrativt gränssnitt till modulen Views. Utan denna modul kan du inte skapa eller redigera dina vyer.
Kräver: Views (aktiverad)
Webform
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-3.18Enables the creation of forms and questionnaires.
Övriga
AktiveratNamnVersionBeskrivning
6.x-1.2Allow advanced help and documentation.
Krävs av: Advanced help example (aktiverad)
6.x-1.2A example help module to demonstrate the advanced help module.
Kräver: Advanced help (aktiverad)
6.x-1.2Searches for an alias of the current URL and 301 redirects if found. Stops duplicate content arising when path module is enabled.
Kräver: Path (aktiverad)
6.x-2.7An image/file uploader and browser supporting personal directories and user quota.
6.x-2.1CSS/jQuery rullgardinsmeny, menyer fallande åt höger och vänster att placeras i block
Kräver: Menu (aktiverad)
6.x-2.1Tillhandahåll en mekanism för moduler att automatiskt generera alias för innehållstypen som de handhar.
Kräver: Path (aktiverad), Token (aktiverad)
6.x-3.0A Search Engine Optimization checklist for Drupal.
6.x-1.5Provides a way to define and/or skin bits of Drupal output from the UI.
6.x-1.19Provides a shared API for replacement of textual placeholders with actual data.
Krävs av: Page Title (aktiverad), Pathauto (aktiverad), TokenSTARTER (inaktiverad), Token actions (inaktiverad), Page Title Views SimpleTest (aktiverad)
6.x-1.19Provides enhanced versions of core Drupal actions using the Token module.
Kräver: Token (aktiverad)
6.x-1.19Provides additional tokens and a base on which to build your own tokens.
Kräver: Token (aktiverad)
6.x-3.0Konverterar icke-latin text till US-ASCCI och rensar filnamn.
6.x-1.5Allows admins to protect users from being edited or deleted, on a per-user basis.